O nas

Agnieszka Wietecka - Sobolewska

Neurologopeda kliniczny

Wykształcenie:

 • Neurologopedia Kliniczna z Wczesną  Interwencją Logopedyczną – studia podyplomowe – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Logopedia ogólna – studia podyplomowe - Uniwersytet Wrocławski
 • Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami – studia podyplomowe - Uniwersytet Wrocławski
 • Filologia polska – jednolite studia magisterskie – Uniwersytet Szczeciński

Kursy i szkolenia:

 • Kurs rozwijający z zakresu Terapii Neurorozwojowej NDT–Bobath – NDT-Bobath baby, Liliana Klimont Pt, Marlen D'hondt Slt, Vardit Kindler OT, Małgorzata Szmurło MD, Gdańsk 2022
 • Certyfikowany kurs podstawowy Koncepcja Castillo - Moralesa, Wrocław 2019/2021
 • Szkolenie z zakresu Terapii Neurorozwojowej NDT–Bobath – NDT-Bobath basic, Mirosław Kuta Pt, Monika Gasińska MD, Aleksandra Łada SLT, Lea Suc OT, Włocławek 2014
 • Kurs Diagnostyki i Terapii Neurorozwojowej niemowląt – NDT-Bobath Baby, Sarah Capelovitch Pt PhD, Robert Giezek Pt, Sheri Rabino SLT, Tal Karen OT, Warszawa 2016
 • SOFFI – wspomaganie karmienia doustnego niemowląt z zaburzeniami żywienia, Erin Sundseth Ross, Warszawa 2014
 • Opóźnienie rozwoju i asymetria u niemowląt i dzieci do 2 r.ż. – wprowadzenie do klinicznego podejmowania decyzji, Sarah Capelovitch Pt PhD, Miriam Sanigova Pt, Wrocław 2015
 • Kurs podstawowy Halliwick, Krzysztof Miłkowski, Katowice 2014
 • Szkolenie  z zakresu diagnozy AAC, Magdalena Grycman, Katowice 2015
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych - I i II stopień, Magdalena Grycman, Katowice 2015
 • Szkolenie superwizyjne „opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących”, Magdalena Grycman, Kwidzyn 2017
 • Szkolenie superwizyjne „rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji”, Kwidzyn 2018
 • Szkolenie modułowe MFS, Monika Ośko, Marta Wawrzynów
 • Kinesiotaping w logopedii, Birgit Kumbrink, Wrocław 2015
 • Całościowy kurs Terapii Czaszkowo – Krzyżowej, Justyna Sadowska, Wrocław 2015-2016
  - Teoria i praktyka biodynamicznego terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo-krzyżowego. – kurs Terapii Czaszkowej – Krzyżowej I stopnia.
  - Teoria i praktyka biodynamicznego terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo-krzyżowego. Pływy, rytmy i pulsacje. – kurs Terapii Czaszkowo – Krzyżowej II stopnia
  - Zaawansowane techniki terapii czaszkowo-krzyżowej. – kurs Terpii Czaszkowo-Krzyżowej III stopnia
  - Trauma i terapia doświadczenia somatycznego. - kurs Terpii Czaszkowo-Krzyżowej IV stopnia.
  - Zasady pracy terapeutycznej z dziećmi. Anatomia i fizjologia systemu craniosacralnego oraz stosowane układy terapeutyczne. - kurs Terpii Czaszkowo-Krzyżowej V stopnia.
  - Zasady pracy terapeutycznej z kobietą w ciąży, noworodkiem i niemowlęciem. - kurs Terpii Czaszkowo-Krzyżowej VI stopnia.
 • Ortoptyka – zaburzenia funkcji wzrokowych, Jurten Hoopen, Katowice 2017
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmu i nadawaniem mowy, Aleksandra Łada SLT, Katowice 2012
 • Terapia zaburzeń połykania – dysfagii, Prakseda Szyper, Katowice 2012
 • Dysfagia – objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania, Marta Szmaj, Gdańsk 2013
 • Cele i zadania zespołu specjalistów wobec dziecka z dysfagią, Marta Szmaj, Gdańsk 2013
 • Fizjologia i patofizjologia zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania, Marta Szmaj, Gdańsk 2013
 • Interwencja żywieniowa u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, Irena Dawidiuk, Monika Habik, Łódź 2014
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej, Teresa Kaczan, Łódź 2012
 • Ergoterapia w pediatrii – terapia ręki, Teresa Kaczan, Łódź 2013
 • Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia i dziecka z oligofazją, Marzena Machoś, Katowice 2012.
 • Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania w dyslalii obwodowej funkcjonalnej, Danuta Pluta-Wojciechowska, Katowice 2013
 • Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami, Ilona Brzozowska-Misiewicz, Wrocław 2011
 • Szkolenie diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwoju „profil psychoedukacyjny PEP-R”, Robert Śmigiel, Wrocław 2015
 • Kurs Johansen IAS, Katarzyna Rychetsky, Renata Borowiecka, Warszawa 2016
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej, Anna Prożych, Szczecin 2016
 • Kurs metody psychostymulacyjnej „Dyna-Lingua M.S.”, Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka, Wrocław 2012
 • Kurs metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik, Wrocław 2011
 • Wspomganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard, Bogna Stępień – Błachowiak, Aleksandra Skubel, Wrocław 2015
 • Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej, Marzena Machoś, 2020
 • Niemowlak u logopedy, część I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem - wprowadzenie, Marzena Machoś, 2020
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo, krótkie wędzidełko u niemowląt - podejście praktyczne, Marzena Machoś, 2020
 • Interdyscyplinarnie o laktacji, Sylwia Jeż, Agnieszka Ptak, Katarzyna Sztucka, 2020
 • Pozycjonowanie przy karmieniu, Agnieszka Browarska, Agnieszka Ptak, 2021
 • Wędzidełko wargi górnej okiem ortodonty, Kamila Wasiluk, 2021
 • Konferencja - Wczesna rehabilitacja noworodka. Trudności funkcjonalne podczas karmienia, 2021
 • ARFID - wyzwanie XXI wieku dla rodziców i terapeutów. Od zabawy do jedzenia. Praca logopedy wobec dziecka z postawą neofobiczną - ARFID-em, Magdalena Nosko - Goszczycka, Szczecin, 2019
 • I stopień TSR - szkolenie podstawowe, 2021
 • VitalStim: zastosowanie elektrostymulacji i sEMG w zaburzeniach połykania i wybranych problemach logopedycznych, dr Ewa Winnicka, Warszawa 2022
 • Standardy postępowania w ankyloglosji. Współpraca logopedy z lekarzem. Noworodki i niemowlęta, Donata Oziemczuk, Monika Owsianowska, 2022
 • Pierś, smoczek, butelka. Podstawy oceny i wsparcia ssania u noworodków i niemowląt - vademecum specjalisty pracującego z mamą karmiącą i dzieckiem, Marzena Machoś, Danka Kozłowska - Rup, 2023

Udział w konferencjach, wykładach i warsztatach dotyczących wczesnej interwencji, leczenia i rehabilitacji.